تابلو آینه کاری شده

خانه تابلو آینه کاری شده تابلو آینه کاری شده

تابلو آینه کاری شده

  1. تابلوی آینه کاری شده یکی از نمونه محصولاتی می باشد که به معنای واقعی از هنر نشات گرفته می شود به طوری که تمام مراحل طراحی و پیاده سازی آن بدون استفاده از دستگاه های خاصی انجام می شود به این صورت که ابتدا طرح مورد نظر میبایست روی بوم نقاشی توسط قلم طراحی شود بعد از طراحی، آینه ها با توجه به طرح مورد نظر به کوچیکترین تکه های ممکن جدا شده و با دقت کامل روی خطوط طرح چسبانده می شود.

دیدگاه خود را به اشتراگ بگذارید