شیشه مینیاتور

خانه مینیاتور شیشه مینیاتور

شیشه مینیاتور

 1. نام شیشه مینیاتور خود به تنهایی گویای ظرافت و زیبایی این کار است که در تصاویر قابل رویت می باشد. به نقاشی و طراحی دستی روی شیشه، شیشه مینیاتور گفته می شود و قابل اجرای طرح و شکل های مختلف و حتی پرتره می باشد. هر طرح و ایده ای که مد نظر شما باشد توسط گروه الماس جام قابل اجرا و پیاده سازی می باشد    . 

  kn قیمت رنگ ضخامت متراژ نام
  2017-09-29 01:22 200398 iPhone X 64Gb Grey $999.00 1 $999.00
  2017-09-28 05:57 200397 Samsung S8 Black $756.00 1 $756.00
  2017-09-26 05:57 200396 Game Console Controller $22.00 2 $44.00
  2017-09-25 23:06 200392 USB 3.0 Cable $10.00 3 $30.00
  2017-09-24 05:57 200391 Smartwatch 4.0 LTE Wifi $199.00 6 $1494.00
  2017-09-23 05:57 200390 Camera C430W 4k $699.00 1 $699.00
  2017-09-22 05:57 200389 Macbook Pro Retina 2017 $2199.00 1 $2199.00
  2017-09-21 05:57 200388 Game Console Controller $999.00 1 $999.00
  2017-09-19 05:57 200387 iPhone X 64Gb Grey $999.00 1 $999.00
  2017-09-18 05:57 200386 iPhone X 64Gb Grey $999.00 1 $999.00
  2017-09-22 05:57 200389 Macbook Pro Retina 2017 $2199.00 1 $2199.00
  2017-09-21 05:57 200388 Game Console Controller $999.00 1 $999.00
  2017-09-19 05:57 200387 iPhone X 64Gb Grey $999.00 1 $999.00
  2017-09-18 05:57 200386 iPhone X 64Gb Grey $999.00 1 $999.00

دیدگاه خود را به اشتراگ بگذارید