شیشه مینیاتور

خانه ویترای شیشه مینیاتور

شیشه مینیاتور

  1. نام شیشه مینیاتور خود به تنهایی گویای ظرافت و زیبایی این کار است که در تصاویر قابل رویت می باشد. به نقاشی و طراحی دستی روی شیشه، شیشه مینیاتور گفته می شود و قابل اجرای طرح و شکل های مختلف و حتی پرتره می باشد. هر طرح و ایده ای که مد نظر شما باشد توسط گروه الماس جام قابل اجرا و پیاده سازی می باشد    . 

دیدگاه خود را به اشتراگ بگذارید